Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:52 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
27/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 30.4°
Sáng/Tối
29.9/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 30.3°
Sáng/Tối
29.3/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 30.4°
Sáng/Tối
30.3/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.4/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.7°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.1°
Sáng/Tối
29/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

24.9°/35.9°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.9 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.72