Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:55 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ninh Bình
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.37