Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:09 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

996 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
29/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ninh Bình
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.5