Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:09 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.2°
Sáng/Tối
25.6/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 34.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.5/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30°
Sáng/Tối
28.8/ 39.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 25.9°
Sáng/Tối
29.6/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25.2/ 24.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 28.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Thấp/Cao

25.1°/34.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.06