Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mây rải rác
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.21