Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:34 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mây cụm

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.7 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.72 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.55 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.97 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.69 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.8 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.7 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.61 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.44 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.2 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.55 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.5 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.8 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.37 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.53 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.23 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
3.06 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
3.33 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.57 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.25 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.43 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.43 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.62 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.81 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.28 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.99 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.96 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.06 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.76 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.96 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.82 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.7 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.64 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.18 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.35 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.43 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.61 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.44 km/giờ
Ninh Bình
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

6.11