Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 22/04/2024
Thấp/Cao
26.7/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.7/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.4/ 35.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
40.3/ 40.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
34.9/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.3/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

25.4°/42.7°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.07