Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:42 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Thấp/Cao

25.8°/35.2°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

8.86