Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:10 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
25/ 13°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Thấp/Cao

10°/28°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0