Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:44 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Huyện Quỳ Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

0.37 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0