Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:38 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:36
Mây cụm
Huyện Quỳ Châu
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.15

Tin tức thời tiết