Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Ít mây
Huyện Quỳ Châu
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.82