Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:06 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.95