Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa cường độ nặng
Huyện Quỳ Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

7.71 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0