Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
26.5/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Thấp/Cao

24°/35.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0