Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Quỳ Châu
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

10.27