Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:01 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
41/ 24°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
41/ 27°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
42/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mây cụm
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Thấp/Cao

23°/42°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.56