Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:57 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.8°
Sáng/Tối
25.3/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Thấp/Cao

24.1°/33.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

5.41 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

2.53