Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:24 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa

16:00

28.6°C / 36.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.39 km/giờ

19:00

28.9°C / 34.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.02 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.82 km/giờ

04:00

25.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.18 km/giờ

07:00

26°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.84 km/giờ

10:00

29.8°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.23 km/giờ

13:00

30.9°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.17 km/giờ

16:00

28°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.97 km/giờ

19:00

26°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.23 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.87 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.06 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ

10:00

28.2°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.23 km/giờ

13:00

28.3°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.69 km/giờ

16:00

28.1°C / 34.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.96 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.47 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.24 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

10:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.35 km/giờ

13:00

27.6°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.85 km/giờ

16:00

29°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.12 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.27 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.88 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.75 km/giờ

10:00

29.8°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.53 km/giờ

13:00

31°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.25 km/giờ

16:00

29.4°C / 36.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.09 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.57 km/giờ

22:00

25.8°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.72 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.79 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.58 km/giờ

10:00

29°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.42 km/giờ

13:00

29.3°C / 36.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.03 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 29.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Thấp/Cao

25°/30.5°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.95 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

28.3 °C

Chỉ số UV

4.09