Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:15 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Quỳ Châu
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

5.72 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.12

Tin tức thời tiết