Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:21 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.6°
Sáng/Tối
25.4/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 36.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Thấp/Cao

24.9°/31.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0