Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:21 | 08/12/2023

Vinh

0 mm

đo tại Chi Cục Thủy lợi Nghệ An

Môn Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Môn Sơn

Na Ngoi

0 mm

đo tại UBND xã Na Ngoi

Hạnh Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Hạnh Lâm

Thanh Hương

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Hương

Thanh Mỹ

0 mm

đo tại Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương

Đà Sơn

0 mm

đo tại Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương

Huyện Yên Thành

0 mm

đo tại UBND huyện Yên Thành

Thanh Thủy

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Thủy

Cao Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Cao Sơn

Con Cuông

0 mm

đo tại Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Tây Nam

Xã Châu Hoàn

0 mm

đo tại UBND xã Châu Hoàn

Công Thành

0 mm

đo tại UBND xã Công Thành

Diễn Thái

0 mm

đo tại UBND xã Diễn Thái

Lục Dạ

0 mm

đo tại UBND xã Lục Dạ

Mỹ Lý

0 mm

đo tại UBND xã Mỹ Lý

Hội Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Hội Sơn

Bình Chuẩn

0 mm

đo tại UBND xã Bình Chuẩn

Mỹ Sơn 1

0 mm

đo tại UBND xã Mỹ Sơn

Đôn Phục 1

0 mm

đo tại UBND xã Đôn Phục

Đôn Phục 2

0 mm

đo tại Nhà cộng đồng bản Hồng Điện, xã Đôn Phục

Bắc Lý 1

0 mm

đo tại UBND xã Bắc Lý

Huồi Tụ

0 mm

đo tại UBND xã Huồi Tụ

Thạch Giám

0 mm

đo tại Trạm y tế thị trấn Thạch Giám

Nam Thanh 1

0 mm

đo tại UBND xã Nam Thanh

Mộc Sơn

0 mm

đo tại Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn

Nậm Giải

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Giải

Quỳ Hợp

0 mm

đo tại Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Tây Bắc

Tam Hợp

0 mm

đo tại UBND xã Tam Hợp

Chi Khê

0 mm

đo tại UBND xã Chi Khê

Khe Nà 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Khe Nà, xã Châu Khê

Diên Lãm

0 mm

đo tại UBND xã Diên Lãm

Châu Kim 1

0 mm

đo tại UBND xã Châu Kim

Lưu Kiền 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền

Luân Mai

0 mm

đo tại UBND xã Mai Sơn

Châu Phong 1

0 mm

đo tại UBND xã Châu Phong

Châu Bình 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Can, xã Châu Bình

Châu Thành

0 mm

đo tại UBND xã Châu Thành

Châu Bình 1

0 mm

đo tại UBND xã Châu Bình

Cam Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Cam Lâm

Tam Hợp 2

0 mm

đo tại Xã Tam Hợp, Huyện Quỳ Hợp

Mường Lống

0 mm

đo tại Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn

Châu Hoàn

0 mm

đo tại UBND xã Châu Hoàn

Châu Khê

0 mm

đo tại UBND xã Châu Khê

Quỳnh Lưu

0 mm

đo tại Phòng NN và PTNT huyện Quỳnh Lưu

Tân Kỳ

0 mm

đo tại Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Tân Kỳ

Huyện Kỳ Sơn

0 mm

đo tại UBND huyện Kỳ Sơn

Hồng Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Hồng Sơn

Bản Bà Khốm

0 mm

đo tại Trạm kiểm lâm Bản Bà Khốm

Thông Thụ

0 mm

đo tại UBND xã Thông Thụ

Thủy điện Hủa Na

0 mm

đo tại Thủy điện Hủa Na

Bình Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Bình Sơn

Đồng Văn 1

0 mm

đo tại UBND xã Đồng Văn

Bồng Khê

0 mm

đo tại UBND xã Bồng Khê

Cốc Nà 1

0 mm

đo tại Nhà cộng đồng bản Bủng, xã Châu Khê

Lạng Khê

0 mm

đo tại UBND xã Lạng Khê

Nga My 2

0 mm

đo tại Điểm trường bản Canh, xã Nga My

Thạch Ngàn

0 mm

đo tại UBND xã Thạch Ngàn

Châu Quang

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Còn, xã Châu Quang

Châu Cường

0 mm

đo tại UBND xã Châu Cường

Bảo Thắng

0 mm

đo tại Ban chỉ huy quân sự xã Bảo Thắng

Mường Nọc

0 mm

đo tại UBND xã Mường Nọc

Châu Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Châu Lộc

Hữu Lập

0 mm

đo tại Điểm trường Xốp Thập, xã Hữu Lập

Nam Sơn 1

0 mm

đo tại UBND xã Nam Sơn

Châu Thôn

0 mm

đo tại Nhà cộng đồng xã Châu Thôn

Châu Thái

0 mm

đo tại UBND xã Châu Thái

Châu Hồng

0 mm

đo tại UBND xã Châu Hồng

Châu Lý

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Vực, xã Châu Lý

Đồng Văn 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa Bản Pang, xã Đồng Văn

Mường Lống 2

0 mm

đo tại Điểm trường bản Long Kèo, xã Mường Lống

Châu Nga

0 mm

đo tại UBND xã Châu Nga

Châu Thuận

0 mm

đo tại UBND xã Châu Thuận

Mường Típ

0 mm

đo tại Xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn

Châu Hội

0 mm

đo tại UBND xã Châu Hội

Nga My 1

0 mm

đo tại UBND xã Nga My

Sơn Nam (Châu Lý)

0 mm

đo tại Xã Châu Lý, Huyện Quỳ Hợp

Châu Thắng

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Bài, xã Châu Thắng

Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Thấp/Cao

18.2°/27.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

15.5 °C

Chỉ số UV

0