Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:17 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

8.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Nhiều mây
Nghệ An
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.04