Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:02 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0