Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:36 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa rất nặng
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0