Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

11.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Nghệ An
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

3.34 km

Gió

8.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0