Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.76