Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Thấp/Cao

25.7°/35°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

5.59