Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 29.3°
Sáng/Tối
29.4/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30°
Sáng/Tối
28.5/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Thấp/Cao

28.7°/36.3°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

1.98