Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 02/03/2024
Thấp/Cao
15.6/ 15.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.6/ 15.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.1/ 15.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.3/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.4/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19.3/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 15.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Thấp/Cao

15.3°/29.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

12.2 °C

Chỉ số UV

2.17