Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:05 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:19
Mưa vừa
Nghệ An
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.99