Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.25