Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 20/01/2022
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Huyện Kỳ Sơn
Đã cập nhật 27 phút trước
Ít mây 17°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

2.08