Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:28 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.18