Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:02 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Thấp/Cao

24.8°/31.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0