Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Huyện Kỳ Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

11.78