Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:24 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Nhiều mây
Huyện Kỳ Sơn
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.12