Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:40 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa cường độ nặng
Huyện Kỳ Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:57
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0