Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:18 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
42/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:16
Thấp/Cao

22°/40°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9.82 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0