Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:18 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7.25 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

6.82