Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:13 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.27 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.2 km/giờ

13:00

28.2°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.48 km/giờ

16:00

28.9°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.21 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

04:00

24.2°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.51 km/giờ

07:00

25°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.18 km/giờ

13:00

33°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.09 km/giờ

16:00

28.2°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.23 km/giờ

19:00

26.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.9 km/giờ

22:00

25.6°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.08 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.02 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.98 km/giờ

10:00

33.9°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.72 km/giờ

13:00

31.7°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.13 km/giờ

16:00

27.3°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.02 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.16 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
36.6/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.3 km/giờ

04:00

25.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.31 km/giờ

07:00

27.5°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.06 km/giờ

10:00

35°C / 42°C
Mây cụm Mây cụm
57%
0.89 km/giờ

13:00

36.3°C / 43.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
0.91 km/giờ

16:00

34.2°C / 41.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.74 km/giờ

19:00

28.1°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.78 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.6°
Sáng/Tối
28.3/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.41 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.34 km/giờ

07:00

28.5°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.05 km/giờ

10:00

33.2°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.07 km/giờ

13:00

33.9°C / 39.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.95 km/giờ

16:00

29.7°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.1 km/giờ

19:00

27.9°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.37 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.03 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Thấp/Cao

24.2°/32.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9.94 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0