Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:58 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 26.6°
Sáng/Tối
29.3/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 31°
Sáng/Tối
28.7/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 29.8°
Sáng/Tối
29.5/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 30.6°
Sáng/Tối
31.6/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.2/ 31.8°
Sáng/Tối
29.1/ 36.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.6/ 32.1°
Sáng/Tối
31/ 37.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40/ 30.1°
Sáng/Tối
29.7/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.4/ 31.1°
Sáng/Tối
29.9/ 36.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.6/ 30.4°
Sáng/Tối
29.5/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.6°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

24.6°/41.9°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

0