Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
24.7/ 19.8°
Sáng/Tối
19.8/ 22.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 20.5°
Sáng/Tối
19.4/ 25.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 21.4°
Sáng/Tối
20.6/ 23.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22.4°
Sáng/Tối
21.8/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 20.5°
Sáng/Tối
23.2/ 21.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 16°
Sáng/Tối
18.4/ 17.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 19.6°
Sáng/Tối
16.1/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.8/ 25.1°
Sáng/Tối
21.6/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.2/ 27.2°
Sáng/Tối
23.9/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:10
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 23.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:07
Thấp/Cao

19.7°/32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

3.88