Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:56 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 18:01
Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:57
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0