Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:51 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:40
Mây cụm
Huyện Kỳ Sơn
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.82

Tin tức thời tiết