Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:24 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:44
Thấp/Cao

24°/32.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

3.13 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0