Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 04/12/2023
Thấp/Cao
21.5/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.3/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.7/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.9/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.3/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.6/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.5/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Thấp/Cao

21.4°/23.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.02