Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

10.97