Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Hưng Nguyên
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0