Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 31°
Sáng/Tối
29.1/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 27.8°
Sáng/Tối
29.5/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 30.7°
Sáng/Tối
30/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 31.2°
Sáng/Tối
30.3/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 32.1°
Sáng/Tối
30.1/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 30.3°
Sáng/Tối
31/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 31.4°
Sáng/Tối
30/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 29.9°
Sáng/Tối
30/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 30.4°
Sáng/Tối
28.7/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 30.8°
Sáng/Tối
29.7/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 30.4°
Sáng/Tối
29.9/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 31.9°
Sáng/Tối
29.7/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
29/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30.8°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 30.4°
Sáng/Tối
28.3/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.4°
Sáng/Tối
29.9/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.4°
Sáng/Tối
29.4/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 29.7°
Sáng/Tối
30/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 32.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Thấp/Cao

25.4°/38.8°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

4.14