Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:29 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
26/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 30.2°
Sáng/Tối
28.3/ 35.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 29.8°
Sáng/Tối
30/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 30.4°
Sáng/Tối
28.3/ 36.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 30.6°
Sáng/Tối
28.1/ 37.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 31.6°
Sáng/Tối
28.3/ 39.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
30.3/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.6°
Sáng/Tối
26.6/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Thấp/Cao

25.5°/35.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.94