Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

12.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

11.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

17.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

16.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa cường độ nặng
Huyện Hưng Nguyên
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0