Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:50 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Huyện Hưng Nguyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0