Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:22 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
29/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Hưng Nguyên
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 34°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.13