Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:51 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Nhiều mây
Huyện Hưng Nguyên
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0