Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:58 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

11.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Hưng Nguyên
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

4.61 km

Gió

10.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0