Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:57 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 12°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Thấp/Cao

11°/22°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0