Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:17 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
19.7/ 20°
Sáng/Tối
18.2/ 19.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.7°
Sáng/Tối
19.5/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20.2/ 21.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.2°
Sáng/Tối
20.9/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.2°
Sáng/Tối
22.2/ 20.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 16.3°
Sáng/Tối
18.6/ 16.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 18.2°
Sáng/Tối
16.1/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 25.5°
Sáng/Tối
22.2/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mây thưa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 20.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Thấp/Cao

19.4°/23.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

2.95