Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:46 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.9