Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Thấp/Cao

25.3°/30.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0