Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
22.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21.2/ 21.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ

07:00

21.5°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.3 km/giờ

10:00

21.5°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.64 km/giờ

13:00

22.1°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.97 km/giờ

16:00

22.6°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.11 km/giờ

19:00

21.5°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.09 km/giờ

22:00

21.4°C / 21.3°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20.5/ 21.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ

01:00

21.9°C / 21.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.88 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.36 km/giờ

07:00

20.5°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.53 km/giờ

10:00

21.6°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.68 km/giờ

13:00

21.3°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.89 km/giờ

16:00

21.7°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.98 km/giờ

19:00

21.7°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.23 km/giờ

22:00

21.1°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.5°
Sáng/Tối
20/ 22.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây

01:00

20.8°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.7 km/giờ

04:00

20.5°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.61 km/giờ

07:00

20.3°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.62 km/giờ

10:00

22.1°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.4 km/giờ

13:00

25.8°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.73 km/giờ

16:00

24.9°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
79%
4.39 km/giờ

19:00

22°C / 22.5°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.16 km/giờ

22:00

21°C / 22.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
25.5/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 22.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ

01:00

21.1°C / 21.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.07 km/giờ

04:00

22°C / 21.2°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.97 km/giờ

07:00

21.5°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.2 km/giờ

10:00

24.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.93 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.24 km/giờ

16:00

24.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.54 km/giờ

19:00

22.5°C / 22.3°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.29 km/giờ

22:00

21.4°C / 22.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
1.74 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Thấp/Cao

20.8°/22.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0