Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 02/12/2022
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thị xã Hoàng Mai
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.68 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0