Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:12 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
19.9/ 19.4°
Sáng/Tối
17.8/ 19.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Mưa nhẹ

13:00

20.7°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.28 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.6 km/giờ

19:00

19.1°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.99 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.92 km/giờ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.4°
Sáng/Tối
19.6/ 20.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây

01:00

19.5°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.85 km/giờ

04:00

20°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.58 km/giờ

07:00

19.5°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.01 km/giờ

10:00

21.3°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.56 km/giờ

13:00

22.7°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.19 km/giờ

16:00

23.3°C / 23.3°C
Mây cụm Mây cụm
79%
4.22 km/giờ

19:00

20.1°C / 21.9°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.24 km/giờ

22:00

21.4°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
21.8/ 20.8°
Sáng/Tối
20.3/ 20.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ

01:00

21.1°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.06 km/giờ

04:00

20.5°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.33 km/giờ

07:00

20.4°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.77 km/giờ

10:00

21°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.35 km/giờ

13:00

21.3°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.74 km/giờ

16:00

21.6°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.62 km/giờ

19:00

20.8°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.4 km/giờ

22:00

20.7°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
24.9/ 22.5°
Sáng/Tối
20.8/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ

01:00

20.9°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.81 km/giờ

04:00

20.9°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.73 km/giờ

07:00

20.3°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2 km/giờ

10:00

22.6°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.34 km/giờ

13:00

24.9°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.15 km/giờ

16:00

24.5°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
81%
4.27 km/giờ

19:00

22.4°C / 22.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
1.86 km/giờ

22:00

22.8°C / 22.2°C
Mây thưa Mây thưa
96%
2.68 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 19.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Thấp/Cao

19.9°/23.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

3.07