Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
25.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 24.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 23.5°
Sáng/Tối
25/ 24.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.3°
Sáng/Tối
21.4/ 25.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.5/ 18.6°
Sáng/Tối
23/ 22.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 18.4°
Sáng/Tối
15.8/ 18.2°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 17.1°
Sáng/Tối
17/ 18.7°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 14.5°
Sáng/Tối
16.4/ 16.8°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 16.1°
Sáng/Tối
13.8/ 16.6°
Áp suất

1027 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13.1/ 19.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17.8/ 18.9°
Sáng/Tối
14.2/ 18.5°
Áp suất

1028 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.1/ 18.8°
Sáng/Tối
17.2/ 19.5°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.9°
Sáng/Tối
17.6/ 20.5°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 19.5°
Sáng/Tối
17.1/ 20.2°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:25
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 22.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Thấp/Cao

22.9°/27.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0.13