Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Thị xã Hoàng Mai
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

2.59