Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:30 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

12.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

17.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

25.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Thị xã Hoàng Mai
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.41