Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:21 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

9.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Bầu trời quang đãng
Thị xã Hoàng Mai
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 19°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

9.04 km

Gió

9.56 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0