Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:35 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 31°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.6/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 27.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Thấp/Cao

25.7°/32.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.18