Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:27
Mây thưa
Thị xã Hoàng Mai
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:17
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.19 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0