Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.6°
Sáng/Tối
25.7/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 32.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 33.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.6°
Sáng/Tối
27.7/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Thấp/Cao

26.3°/30.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0