Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:56 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.21