Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Mưa nhẹ
Thị xã Hoàng Mai
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.78