Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:30 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mây cụm

16:00

27°C / 28°C
Mây cụm Mây cụm
69%
4.47 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
75%
2.09 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
83%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.34 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.17 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.24 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.79 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
68%
4.34 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
74%
4.85 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
3.27 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.89 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.27 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.27 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.1 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
2.66 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.28 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.97 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.05 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.63 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.4 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.41 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.74 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.78 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.79 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.91 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
1.48 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.88 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.25 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.39 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
5.41 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
5.43 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.43 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.57 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.08 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.33 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.14 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.5 km/giờ
Thị xã Hoàng Mai
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

8.19