Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.53