Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:41 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ

07:00

26.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.2 km/giờ

10:00

27.9°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.85 km/giờ

13:00

29.9°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.46 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.05 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.17 km/giờ

22:00

27.8°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.2 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây

01:00

26.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.56 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.31 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.42 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.16 km/giờ

13:00

29.7°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.81 km/giờ

16:00

29°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.29 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.03 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây

01:00

26.1°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.8 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.4 km/giờ

07:00

26.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.05 km/giờ

10:00

28°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.41 km/giờ

13:00

29.6°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.43 km/giờ

16:00

27.2°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.55 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.88 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.55 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.23 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.88 km/giờ

10:00

27.6°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.25 km/giờ

13:00

29.3°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.83 km/giờ

16:00

29.3°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.97 km/giờ

19:00

27.4°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.84 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.06 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.51 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.5 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.28 km/giờ

13:00

29.7°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.79 km/giờ

16:00

28.1°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.06 km/giờ

19:00

27.9°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.79 km/giờ

22:00

27°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.9°
Sáng/Tối
26.8/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.4 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.04 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Thấp/Cao

25.5°/30.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.05