Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:21 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

997 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.7°
Áp suất

996 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

999 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 31.5°
Áp suất

997 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

997 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.6°
Sáng/Tối
27.9/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Thấp/Cao

25.4°/34.8°

Độ ẩm

77%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0