Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:18 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.75 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0