Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:46 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

12.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Huyện Diễn Châu
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.6 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0