Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:28 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
20.1/ 20.7°
Sáng/Tối
18.9/ 20.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 22.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 16.3°
Sáng/Tối
20.8/ 17.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17.5°
Sáng/Tối
15.1/ 17.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 20.4°
Sáng/Tối
17.9/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.5°
Sáng/Tối
19.5/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22.4°
Sáng/Tối
23.9/ 22.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 18.9°
Sáng/Tối
21.4/ 19.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 17.8°
Sáng/Tối
18.3/ 17.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 18°
Sáng/Tối
17.8/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 19.4°
Sáng/Tối
17.9/ 19.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 18.4°
Sáng/Tối
20/ 18.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 17.4°
Sáng/Tối
17.4/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19.5°
Sáng/Tối
16.6/ 19.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Thấp/Cao

18.2°/24.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.11