Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Diễn Châu
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0