Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 37.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Thấp/Cao

25.8°/35.7°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0