Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.3°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 30.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Thấp/Cao

24.1°/28.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

2.27