Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0