Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:08 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
21.4/ 20.2°
Sáng/Tối
20.7/ 21.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ

07:00

20.6°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.3 km/giờ

10:00

20.2°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.73 km/giờ

13:00

21.6°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
4.31 km/giờ

16:00

21.1°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.01 km/giờ

19:00

21.4°C / 21.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.91 km/giờ

22:00

21.5°C / 21.6°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.6°
Sáng/Tối
20.7/ 20.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ

01:00

20.6°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.93 km/giờ

04:00

20.6°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.01 km/giờ

07:00

20.3°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.92 km/giờ

10:00

21.5°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.49 km/giờ

13:00

21.3°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.1 km/giờ

16:00

21.1°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.14 km/giờ

19:00

20.9°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.05 km/giờ

22:00

20.3°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.9°
Sáng/Tối
20.1/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây

01:00

20.4°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.37 km/giờ

04:00

21°C / 21.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.07 km/giờ

07:00

20.3°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.92 km/giờ

10:00

22°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.17 km/giờ

13:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.16 km/giờ

16:00

23.1°C / 24.8°C
Mây cụm Mây cụm
81%
4.67 km/giờ

19:00

21.9°C / 22.2°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.99 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
25.5/ 21.6°
Sáng/Tối
21.3/ 21.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ

01:00

21.3°C / 21.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
2.08 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.22 km/giờ

07:00

21.2°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.93 km/giờ

10:00

23.6°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.87 km/giờ

13:00

25.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.95 km/giờ

16:00

23.3°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
5.55 km/giờ

19:00

21.6°C / 22.8°C
Mây cụm Mây cụm
94%
3.81 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.9°C
Mây cụm Mây cụm
94%
4.04 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 20.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Thấp/Cao

20.2°/21.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

0