Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 23/04/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
4.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
4.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 26.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

25.8°/32.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0