Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:28 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 29.1°
Sáng/Tối
30/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 34.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

26.7°/34.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

8.7