Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:47 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.98