Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Nam Định
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0