Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.9/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 25.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Thấp/Cao

25.2°/33.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0