Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:00 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Thấp/Cao

13°/22°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0