Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
29.4/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.6/ 30.1°
Sáng/Tối
28.2/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 30.9°
Sáng/Tối
28.4/ 35.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 31.7°
Sáng/Tối
28.7/ 35.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.3/ 35.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.9°
Sáng/Tối
30.9/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 30.5°
Sáng/Tối
30.2/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

27.9°/35.9°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.84