Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

997 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Nam Định
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0