Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây thưa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

7.57 km

Gió

3.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.24