Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:45 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Nam Định
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết