Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 30.3°
Sáng/Tối
29.3/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.9/ 30.3°
Sáng/Tối
30.3/ 32.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 30.4°
Sáng/Tối
30.7/ 33.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21.8°
Sáng/Tối
25/ 22.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 21.1°
Sáng/Tối
21.6/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21.9/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.7°
Sáng/Tối
22.4/ 24.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 25.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa vừa 26.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

25.1°/32.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0