Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:07 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Ít mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Nam Định
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.65