Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0