Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 29/05/2023
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.31