Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:19 | 29/02/2024
Thấp/Cao
15.3/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.1/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.9/ 14.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.4/ 14.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.3/ 15.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.9/ 15.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.3/ 14.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 13.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 18.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Thấp/Cao

13.2°/18.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.94 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

0.48