Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:16 | 23/07/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
9.57 km
Áp suất

997 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
25.5/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.7/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Thấp/Cao

26°/30.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

8.21 km

Gió

6.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.63