Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:01 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa

07:00

27.9°C / 31.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.7 km/giờ

10:00

29.1°C / 35.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
5.65 km/giờ

13:00

31.1°C / 38.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
72%
6.18 km/giờ

16:00

31.5°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.76 km/giờ

19:00

28.5°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.51 km/giờ

22:00

27.3°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.66 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa cường độ nặng

01:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.94 km/giờ

04:00

25.2°C / 27.6°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
2.78 km/giờ

07:00

27.2°C / 31.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.54 km/giờ

10:00

30.8°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.86 km/giờ

13:00

30.4°C / 37.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
4.83 km/giờ

16:00

28°C / 34.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
4.06 km/giờ

19:00

27.5°C / 32.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.74 km/giờ

22:00

27.9°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa cường độ nặng

01:00

26.4°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.31 km/giờ

04:00

27°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.67 km/giờ

07:00

28.9°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.81 km/giờ

10:00

28.4°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.7 km/giờ

13:00

32.5°C / 39.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
69%
2.99 km/giờ

16:00

30.1°C / 37.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
0.43 km/giờ

19:00

28.8°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.68 km/giờ

22:00

28.4°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa

01:00

27.9°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.28 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.65 km/giờ

07:00

28.9°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.37 km/giờ

10:00

30.8°C / 37.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
1.39 km/giờ

13:00

33°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.28 km/giờ

16:00

31.1°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.93 km/giờ

19:00

29.5°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.88 km/giờ

22:00

28.2°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa cường độ nặng

01:00

27.3°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.09 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.82 km/giờ

07:00

27.1°C / 31.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.95 km/giờ

10:00

27.5°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.67 km/giờ

13:00

31.2°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.99 km/giờ

16:00

30.6°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.56 km/giờ

19:00

27.3°C / 32.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.52 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa

01:00

27°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.71 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.97 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Thấp/Cao

25.8°/31.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.93 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0