Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:47 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25.6/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.1/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.3/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.1/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.5/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.8/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.7/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 33.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

25°/33.6°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.53 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

8.47