Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:46 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa vừa
Thành Phố Nam Định
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.4 km

Gió

4.86 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.03