Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 18.3°
Sáng/Tối
17.3/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 19.6°
Sáng/Tối
19/ 18.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 19.1°
Sáng/Tối
19.9/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18.3°
Sáng/Tối
19.8/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20.4°
Sáng/Tối
19.7/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21.3/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 13.9°
Sáng/Tối
19.2/ 14.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 14.9°
Sáng/Tối
12.6/ 14.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.7°
Sáng/Tối
14/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 21.1°
Sáng/Tối
18.3/ 21.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21.9°
Sáng/Tối
22.2/ 21.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Thấp/Cao

17.9°/20.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

0