Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:02 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

999 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

997 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

997 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29.5/ 30.7°
Áp suất

998 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 34.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

26.6°/34°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

8.7