Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:34 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 27.9°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
28/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 30.3°
Sáng/Tối
29.4/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 30.2°
Sáng/Tối
29.8/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 29.9°
Sáng/Tối
28.3/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
28.3/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 26.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

25°/33.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.96 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.49