Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:09 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.7°
Sáng/Tối
26.8/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 34.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 31.7°
Sáng/Tối
29/ 35.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

26.1°/32.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0