Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:36 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Ít mây

16:00

27°C / 28°C
Ít mây Ít mây
55%
3.21 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.7 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.49 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.01 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.78 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.01 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.14 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.79 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.67 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.73 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.2 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
4.57 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.91 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.28 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.26 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.79 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
3.5 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.67 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.03 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.51 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.42 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.96 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
5.02 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.22 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.56 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.47 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.65 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.61 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.28 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.5 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.73 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.53 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.9 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.36 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.92 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.96 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.69 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.71 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.96 km/giờ
Thành Phố Nam Định
Đã cập nhật 29 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

4.17