Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:23 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.61 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.37 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.75 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.46 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.17 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.81 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.91 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.78 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.77 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.45 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.69 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.64 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.39 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.35 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
73%
4.27 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.39 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.35 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.78 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.05 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.1 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.79 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.65 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.99 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.06 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.04 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.56 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.13 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
72%
2.36 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
3.5 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.17 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.19 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.51 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.08 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.47 km/giờ
Thành Phố Nam Định
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.29

Tin tức thời tiết